• Red TEIC
  • Red TEIC
  • Red TEIC

RISDEFSEG (Rede para a Innovación no Sector de Defensa e a Seguridade)

Entidade de financiamento: Ministerio de Economía y Competitividade.

Duración: 2 anos.

Entidades participantes : Universidade da Coruña (UDC), Universidade Politécnica de Madrid (UPM), Centro Tecnolóxico de Telecomunicación de Cataluña (CTTC), Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Breve descrición: O obxeto de RISDEFSEG é o establecemento dun instrumento de cooperación entre grupos de investigación, Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e empresas que desenvolven o seu labor no ámbito da defensa e a seguridade.